Na co zwrócić uwagę przy doborze rybek do akwarium

rybaSam skład naszego powinien charakteryzować się pewną stabilnością umożliwiającą egzystowanie wszystkich organizmów w nim się znajdujących. Przy zakupie ryb należy pamiętać o kilku rzeczach.

  • Młode rybki łatwiej się aklimatyzują;
  • Zakupu należy dokonywać w pewnej hodo¬wli, aby nie zawlec do swojego akwarium chorób;
  • Najlepiej kupować kilka sztuk z danego ga¬tunku, gdyż ryby w stadzie czują się lepiej, a ponadto łatwo dobrać parę ewentualnych tarlaków;
  • Nie kupować ryb podejrzanych, tzn. wykazujących nienaturalne zachowanie i mających wady w budowie (braki płetw, wykwi¬ty chorobowe na skórze);
  • Nie kupować ryb nawet zdrowych, jeśli pochodzą ze zbiorników, w których możemy ” podejrzewać chorobę u innych osobników;
  • Zanim wprowadzimy nowo zakupionych lo¬katorów do już eksploatowanego akwarium, dobrze jest zastosowaćkwarantannę, tj. trzymać je w osobnym zbiorniku 4—6 tygodni.

Urządzając akwarium należy zaplanować ob¬sadę rybną. Wybiera się gatunki o zbliżonych wymaganiach hodowlanych, a najlepiej pocho¬dzące z tych samych akwenów naturalnych. Ryby trzymane w jednym zbiorniku powinny mieć podobne usposobienie. Nie hoduje się ra¬zem gatunków drapieżnych i spokojnych, wol¬nych i szybko pływających. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań poszczególnych ryb można uzyskać zapoznając się z tekstem literaturowym gatunku, który mamy zamiar zakupić do naszego akwarium. Dla ułatwienia rozróżniania poszczególnych gatunków ryb niezbędne jest zapoznanie akwa¬rysty z zewnętrzną budową ich ciała, co można uczynić korzystając z pierwszej lepszej ksiązki dotyczącej ryb. Poszczególne gatunki ryb akwariowych na¬leżą do różnych rodzin. Dla łatwiejszego zro¬zumienia biologii tych zwierząt powinniśmy zapoznać się z najważniejszymi cechami danej rodziny, a następnie opisem gatunków. Powodzenia

Sam skład naszego akwarium powinien charakteryzować się pewną stabilnością umożliwiającą egzystowanie wszystkich organizmów w nim się znajdujących. Przy zakupie ryb należy pamiętać, że:

Leave a Reply